Lightbridge på underbara Stallgården

Dagarna på stallgården 22-24 Mars är inställda. 

Lightbridge

Vetenskapen om spirituell utveckling.

Lightbridge-modellen handlar om att förstå vetenskapen bakom spirituell utveckling. Denna kunskap har varit gömd för gemene man under mycket lång tid inom hemliga sällskap och maktstrukturer.

Föreläsningar & workshops

Dagarna på Stallgården är inställda. 

Universum belönar kunskap!

Livet är en själslig skola. Vill vi uppnå vår fulla potential som människor behöver vi förstå hur livet och skapelsen fungerar. Det mest fantastiska är att universum belönar denna expansion i förståelse.

Personlig utveckling i harmoni med helheten

En viktig del i personlig utveckling är att våga se det som gömmer sig i skuggorna. Både inom oss själv men också i kollektivet. Lightbridge handlar både om mörker och ljus. Det är när vi förstår mörkret som vi växer i ljuset.