Michael föreläser kring personlig och spirituell utveckling med esoterisk lära som grund.